Muziek in de Wijk voor de 10de keer op   zondag 2 april 2017 een groot succes!

OZO in de Trumakkers
OZO in de Trumakkers

Bij Muziek in de Wijk zijn er korte concertjes (20 min) in huiskamers in Heeze. Elk half uur beginnen de concertjes zodat je 10 minuten hebt om naar de volgende huiskamer te lopen of te fietsen. We beginnen om 14.00 uur en er zijn een aantal parallelle stromen. Elk half uur kun je dus kiezen tussen twee of drie concertjes. 

In de voorgaande jaren was het programma van 14.00 tot 17.00 uur. Meestal trad een groep twee maal op, zodat je twee kansen had om de groep te beluisteren.

Dit jaar, ter gelegenheid van het 2e lustrum, hebben we van 16.00 tot 17.00 in de basisschool de Trumakkers de gelegenheid geboden voor alle groepen om nog een minuut of vijf op te treden. Zo konden de groepen elkaar ook eens horen! 

Het werd een groot succes, de afsluiting in de aula van de Trumakkers was een goede vondst. In een snel tempo trad iedereen op. Zo was er een zeer afwisselend concert van een uur. Aan het eind zong Mari de Bijl een tweetal liedjes ten behoeve van het rolstoelpad op de Strabrechtse Heide. Tenslotte kregen Karin en Kees nog een plant als dank voor de organisatie in de afgelopen 10 jaar.

Muziek in de Wijk in 2018 op 8 april